pátek 19. května 2017

EKOCENTRUM HUSLÍK


V pátek 19. 5. jsme navštívili Ekocentrum Huslík, který je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí, kde pro nás byl připraven program o mláďatech na jaře. Areál ekocentra funguje společně se záchrannou stanicí pro zraněné živočichy. Na Huslík i zpět jsme se  v krásném počasí svezli mašinkou. Děti byly nadšené z mláďat lišky, kosa, špačka... , také jsme pozorovali krmení vydry, hravost nosála, úkryt zraněného výra, čápa černého, veverku, krkavce, jezevce, sovy, orla mořského a mnoho dalších živočichů.

Moc děkujeme Kubovi a jeho kolegům za skvělé přijetí i výukový program. A z našich dětí jsme měly také radost, protože dodržovaly pravidla při pozorování zvířat i Kubovy pokyny. Těšíme se na další setkání. J

neděle 14. května 2017

HMYZÍ DOMEČEK

Jaro je krásné roční období. Vyznačuje se začátkem vegetativní aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se. Na naší zahrádce jsme s probouzející se přírodou začali připravovat nový hmyzí domeček. V rámci polytechnické výchovy jsme ho natřeli, umístili na vybrané místo a do jednotlivých pater posbírali nejrůznější druhy materiálů.....a teď už jen pozorujeme a čekáme, kdo se nám v domečku ubytuje.


sobota 13. května 2017

PÁTEČNÍ HUDEBNÍ DÍLNY

V pátečních hudebních dílničkách se zaměřujeme především na to, aby děti měly pozitivní vztah k hudbě a ke všemu, co s ní souvisí. Hrajeme na Orffovy nástroje, rytmizujeme, snažíme se intonovat správnou melodii, nechybí pohybové skladbičky a pohyb podle hudby, seznamujeme se s hudebními pojmy jako je nota, houslový klíč, lidová píseň apod. Některé písničky také ilustrujeme. A vše se nám daří. Když se rozezní piáno nebo kytara, děti  přiběhnou a jmenují písničky, které si přejí zahrát. Hudbu máme rádi......a o to nám jde především. :-)


středa 3. května 2017

ČARODĚJNICE

Pálení čarodějnic nebo Noc čarodějnic nebo Filipojakubská noc nebo Valpuržina. Loni jsme se seznámili s čarodějnicí Artůrií, která za námi dokonce i přiletěla do Poděbrad (jak říká ona: do Poďobanejchbrad :)).
Letos nám Artůrie poslala dopis, že nemůže přiletět, protože má koště v servisu. Ale posílá k nám jednu ze svých ,, ježoholek". Která to bude, tak to se dozvíme, když vyřešíme kvíz, který přikládá k dopisu. Docela jsme se vylekali. Artůrii už známe, ale co ta NOVÁ? Nejdříve jsme si zopakovali zaklínadlo, které by nás mělo ochránit od všech kouzel a čar. Potom jsme si vystříhali ,,fotky" všech čarodějnic a pracovali s textem. Třídili jsme čarodějnice podle daných kritérií. Programovali naši robotickou včelku podle zadání. Malovali a skládali. Nakonec jsme se dozvěděli, že nás navštíví čarodějnice SELENA, která se u nás objevila hned vzápětí. Naštěstí moc čarovat neuměla a naše zaklínadlo fungovalo skvěle. Artůrii jsme po Seleně poslali krásné obrázky. Doufáme, že jí udělaly radost a těšíme se na společné setkání příští rok.

neděle 30. dubna 2017

FARMA

Zvířata na farmě a jejich mláďata.
Děti se s pomocí textů v knihách, krátkých filmů a aktivit na IT, pracovních listů, pohybových a smyslových her, seznámily s životem na farmě. Pracovali jsme ve skupinkách. Bavili se s třísložkovými kartami, učili se programovat robotickou včelku, skládali jsme puzzle, malovali a stříhali, lepili a vyráběli. Zpívali nové písničky. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností dělá našim dětem stále ohromnou radost. Nakonec jsme si velkou farmu i vyrobili. Děti byly rozděleny do skupin, kdy každá skupina měla vytvořit určitou část farmy. Malovaly a vystřihovaly, lepily a skládaly. Každé zvíře mělo svoje obydlí, ke kterému vedly jeho stopy. Děti domalovaly nejen potravu, kterou se zvíře živí, ale i to, jaký užitek člověku přináší.
 Další nejen příjemně strávené dny s dětmi, ale i potěšení ze smysluplné práce. Opět se potvrzuje, že nemá smysl něco vyprávět nebo jen ukazovat, ale pro učení a zapamatování si je důležité děti do tématu vtáhnout a využít jejich aktivitu a kreativitu. Jejich dílo si můžete prohlédnout u vchodu do MŠ.

sobota 15. dubna 2017

VELIKONOCE


VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
(zkoumání vlastností vajíčka)
K velikonocím patří vajíčka, ale  kde se ta vajíčka berou? Vývoj od slepice ke kuřeti, a jaká ta vajíčka vlastně jsou?
·        Děti na základě vlastních pokusů získávaly poznatky o vlastnostech vajíčka a odvozovaly způsob, jak s ním mohou manipulovat. Chápaly, kde se vajíčko bere a k čemu slouží. Společně jsme si zahráli na vědce, kteří zkoumají svět. Vytvářeli jsme hypotézy a experimentovali.
       Vajíčka jsme naložili do octu a do vody a děti odhadovaly, co se s nimi stane. Výsledek pokusu prozkoumaly ohmatáním, očima a manipulací.
Zkusili jsme i zátěžový test. Když zatížíme jedno vejce. A co když zatížíme více vajec stojících v platu. Co se stane? 
Dalším experimentem bylo oddělení žloutku a bílku a jejich šlehání. Co se stane? Žloutek změnil tvar, ale objem zůstal, stejně tak i barva. Bílek nabyl na objemu, zbělal, hmota ztuhla. Držel v míse i vzhůru nohama. Povídali jsme si o jeho využití.
Další pokus byl vejce naložené ve vařící vodě. Ze všech rozbitých vajec jsme si udělali báječnou omeletu. Nezapomněli jsme ani na velikonoční dekorace. A odměnou všem bylo přespání ve školce a putování za pokladem zajíce Tondy.

pátek 14. dubna 2017

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Součástí měsíčního tématu o knížkách byla návštěva krásně zrekonstruovaného dětského oddělení poděbradské knihovny. Oddělení pro děti a mládež registruje více než 700 čtenářů do věku 15 let a nabízí několik tisíc knih pro všechny věkové kategorie. K dispozici je dětem také několik počítačů, herní koutek a malá čítárna.

Paní knihovnice zajímavou formou děti seznámila s organizací knihovny a s pravidly, která zde platí. Dozvěděly se, jak se co nejlépe chovat ke knihám nebo jak se stát stálým návštěvníkem. Celé setkání bylo velmi obohacující a těšíme se na další návštěvu. Děkujeme paní knihovnici za připravený program.
úterý 11. dubna 2017

VÝLET NA STARÉ HRADY

Pohádkový hrad a zámek Staré Hrady u Jičína byl ukončením projektu Březen - měsíc knihy. Navštívili jsme zámecké pohádkové sklepení. Tady jsme se seznámili s lesním a ledovým královstvím, prohlédli si pohádkovou hladomornu, navštívili rodinku starohradského obra, čertovskou domácnost nebo palác plný skřítků. Královská komnata nás nabádala k záchraně princezny Laskonky, kterou si vyhlédnul tříhlavý drak. Vše dobře dopadlo, princezna zachráněna. Hradní pohádkovou půdu si oblíbily čarodějnice různých kategorií a také různé kouzlobabky. K vidění byla čarodějná prádelna a mydlírna nebo pohádkový časostroj. Nechyběli i obří rubínoví draci. Úžasná byla i škola létání na koštěti. Čarodějná bestyjola skrývala živá zvířata, havěť a potvůrky zdejších čarodějnic.


pátek 7. dubna 2017

OD ZRNÍČKA KE CHLEBÍČKU

Z tohoto původně malého projektu vznikl projekt obřích rozměrů. Prvotní záměr byl seznámit děti s principem pěstování rostlin od zrnka či semínka. Ale díky nadšení, zvědavosti a iniciativitě dětí, se naše myšlenková mapa rozšířila o další nápady a aktivity. Díky možnosti manipulování a experimentování se zemí, zrníčky, rostlinami, moukou a dalšími materiály, děti poznávaly jejich vlastnosti a chápaly souvislosti např. Co rostliny potřebují k růstu? Jak se o ně starat? nebo Kde se bere mouka?
Aktivit bylo opravdu hodně, ale největší akcí bylo založení vlastního záhonu na školní zahradě, kde jsme vyseli hrách, ředkvičky, mrkev a zasadili kedlubny a jahody. Prázdný roh zahrady nám ozdobí slunečnice.

sobota 1. dubna 2017

KURZ BRUSLENÍ


Naši předškoláci měli letos možnost zúčastňovat se kurzu bruslení. Je důležité si uvědomit, jak složité může být první setkání s ledovou plochou. Nikdy jsme nespěchali a nesnažili jsme se nácvik uspíšit. Velmi jsme využívali her podle toho, jakou dovednost jsme chtěli procvičit a naučit.
Pro děti musí být pobyt na ledové ploše zábavou, protože naším cílem je nejen metodicky správně postupovat a snažit se o maximální pokrok na ledě, tak především vzbudit trvalý zájem o tuto pohybovou aktivitu. A to se nám určitě povedlo! Těším se na další kurz v příštím roce. :-)