středa 19. října 2016

Z BABIČČINY ZAHRÁDKY

Tento týden poznáváme ovoce. Třídíme, které roste u nás v zahrádce a které se k nám dováží z teplých, exotických krajin. 
Rozdělujeme na bobuloviny, malvice a peckovice. Vymýšlíme, jak ovoce rozdělit, když je ho méně než dětí. Poznáváme ovoce jen podle chuti. Řadíme ho podle různých kritérií. Dnes jsme se zaměřili na jablka. Rozdělujeme jablka na polovinu, na třetinu (mezi dva, tři kamarády), porovnáváme váhu jablka na váze (porovnáváme větší x menší, těžší x lehčí), zkoumáme, zda jablka umí plavat (Plave stejně velké jablko jako malé? Plave půlka jablka? Které jablko vytlačí vice vody nad rysku?), hrajeme hmatové pexeso (do krabice vložíme ovoce a děti musí otvory v krabici zároveň vytáhnout dva stejné kusy), doplňujeme pracovní listy (matematika prof. Hejného).


pondělí 17. října 2016

Devatero pohádek

Poctivý poštovní doručovatel pan Kolbaba musí vyřešit zapeklitý problém. Doručit zamilované psaníčko, kterému chybí adresa, nebude žádný med. Při svém pátrání se setkává s postavami z dalších povídek Devatera (Pošťácké, Loupežnické, Policejní, Doktorské, Kočičí i Tulácké) a dostává se do mnoha ztřeštěných situací. Ze všech nečekaných patálií, záludných nástrah osudu a rozličných nebezpečenství se však dostane se zdravou kůží. Zásluhu na tom má hlavně jeho odvaha, pomoc hodných lidí, ale také čarodějná kouzla.
...a to všechno zhlédly děti ze školky Montessori v pondělí 17. 10.  v Divadle Gong v Praze.


pondělí 10. října 2016

TROPICKÉ ŽABIČKY

Do naší školky doskákaly minulý týden tropické žabičky a strávily s námi jedno dopoledne. Asi slyšely, jak trénujeme pusu, jazyk a rty při logopedických cvičeních.  Měli jsme radost, že se jim u nás moc líbilo.

neděle 9. října 2016

KERAMIKA


Každé úterní odpoledne se s dětmi v naší školce zabýváme tvorbou z keramické hlíny. V rámci poznávání písmen abecedy, kterému se děti věnují každodenně,  vytváříme i z keramické hlíny tvary písmen, které vykrajujeme, zdobíme, sušíme, glazujeme, pečeme v peci ... a co z nich nakonec vytvoříme, to si necháme jako překvapení!


sobota 8. října 2016

CO VYPRÁVĚL STARÝ STROM

Inspirováni příběhem panáčka Ostružinky jsme se hned v pondělí brzy ráno vydali na celé dopoledne do lesa. Měli jsme za úkol najít krále lesa. Maskoval se mezi ostatními stromy, ale my jsme věděli, že je to ten s největším obvodem. Vybaveni metrem a provázkem jsme obíhali okolo stromů a poměřovali. Brzy jsme ho našli a pěkně vyzdobili. Ve školce jsme si  tu samou velikost obvodu znázornili provázkem a zkusili, jestli bychom se do našeho stromu mohli všichni schovat. Mohli! Další den jsme si ukázali z jakých částí se strom skládá. Tajemstvím byly kořeny, nebyly vidět. Kam vlastně vedou? A tak si je děti hned další den u našeho stromu z libovolně zvolených přírodnin pěkně znázornily. Největší zábavou toho dne bylo lezení po stromech. Ukázali jsme si stromy listnaté a jehličnaté, část z nich jsme se naučili i pojmenovat. A při hrách na stromovou babu nebo na schovávanou jsme si všechno pěkně zopakovali.  Velkou pomocnicí byla dětem i robotická včelka. Poslední den v lese jsme se pokoušeli na několika pařezech spočítat věk stromu. A když už jsme byli u toho počítání, tak jsme si s pár kaštany, než jsme je věnovali zvířátkům na jejich hostinu, zahráli naši oblíbenou matematickou hru Autobus.
Ve výtvarných hrátkách jsme z krásně zbarveného podzimního listí vytvořili mandalu, ale děti si ji hned upravily do podzimního stromu.

neděle 25. září 2016

JAK SE ZACHOVÁŠ KDYŽ.... aneb bezpečně na ulici

I v letošním školním roce máme připraveno několik tematických výletů vlakem, autobusem a tramvají. Abychom si všechny akce společně užili co nejlépe, zařadily jsme hned v září do vzdělávacího bloku i dopravní výchovu.
Týdenní blok jsme rozdělily na pět témat, na každý den jedno:
      Chodec (vlevo, vpravo, semafor a barvy, přecházení, viditelnost)
      Spolujezdec ( nástup a výstup, zádržné systémy, chování za jízdy)
       Cestující MHD (jak se chovat na zastávce, nástup a výstup, jízda)
        Cyklista ( přilba, kde a s kým můžeme jezdit)                                                                                                                Volný čas (kde si hrát)
Ke každému tématu byl připraven motivační příběh s obrázkem, řízený rozhovor s dětmi, pohybové hry, pohybová básnička a praktické ukázky tzv. pokusy. Využili jsme materiály od BESIPU a interaktivní učebnici Dopravní výchova pro MŠ z nakladatelství Fraus.

pátek 23. září 2016

PÁTEČNÍ POVÍDÁNÍ S MATĚJEM


Každý pátek si povídáme s naším kamarádem Matějem a jeho přáteli hrochem, kojotem a medvědem. Dnes nám Matěj ukazoval, jak umí zvedat špičku jazyka nahoru za horní zoubky a zase pokládat dolů za dolní zoubky, jak umí pejsek vrtět ocáskem, jak umí hroch z pusy udělat vrata do garáže a spoustu jiných cvičení.
Oromotorika dětem pomáhá správně fixovat bradu, pokládat jazyk na přesná místa a trénovat pohyblivost celých mluvidel.
S Matějem si také všechny děti rády zazpívají. Učíme se nejen nové písničky, ale moc rádi Matějovi zpíváme i tančíme ty loňské. Celý výukový blok ukončujeme nácvikem správného dýchání s flétnou.


sobota 17. září 2016

HUDEBNĚ DRAMATICKÝ PROJEKT V NAŠÍ ŠKOLCE


V tomto školním roce jsme se rozhodly podpořit děti i v hudebně dramatických činnostech. Společně jsme naplánovaly návštěvu divadel v Poděbradech, Nymburce i v Praze, ve kterých děti zhlédnou divadelní i hudební představení. V mnoha z nich budou aktivními účastníky a podívají se i do zákulisí. 
Ve školce tyto aktivity podpoříme dramatickou a hudební výchovou. 
Cílem tohoto projektu je probudit v dětech zájem o hudebně-dramatické aktivity (v roli aktivního herce, muzikanta i poučeného diváka). 
Očekávaným výstupem celoročních aktivit bude inscenace, kterou děti předvedou kamarádům a rodičům na závěr školního roku. Jsme přesvědčeny, že tento projekt děti velmi obohatí v jejich rozvoji a současně i my získáme další cenné zkušenosti pro budoucí hudebně-dramatickou práci. 
neděle 11. září 2016

CESTA DOBROSKŘÍTKA GENERÁLOVCE - ČÁST 3.

Dobroskřítci jsou již velice blízko domova, ale stále na nepřátelském území. Cestou využili blízkost jezera a sestřelili pár kačen ke své obživě. Přitom si stačili všimnout dalších nepřátel, jak pochodují soutěskou. Část jich zneškodnili, část zajali. Jak se ukázalo, jeden z nich měl u sebe mapu, kterou na neštěstí pro Dobroskřítky stačil roztrhat. Dobroskřítci poskládali jednotlivé kousky mapy k sobě a zjistili, že Ošklidrsoň vlastní poklad nesmírné ceny. Zajatcům svázali nohy k sobě, tím jim znemožnili útěk, a všichni  pokračovali v cestě dle mapy, kterou získali. Oslepnutý Dobroskřítek, který se pomalu zotavoval po uštknutí jedovatým hadem, rozlišoval své kamarády od zajatců pouze po hmatu. Cesta byla plná nástrah a tak postupovali velmi pomalu než došli k místu z vyznačeným pokladem. Jeho objevení vlilo Dobroskřítkům do těla opět plno energie. Popadli poklad, zajatce nechali svému osudu a běželi k domovu. Ošklidrsoňův poklad připadl všem Dobroskřítkům. Navíc získali vyznamenání v podobě zlaté medaile, jako ocenění za statečnost, nebojácnost a prokázanou kamarádskost. Unavení, ale šťastní se nechali odvézt přímo ke svému domovu. :) :) :)


CESTA DOBROSKŘÍTKA GENERÁLOVCE - ČÁST 2.

... Brzy ráno vyráží Dobroskřítci na další cestu, jsou ale zaskočeni nepříjemnou událostí, když jeden z Dobroskřítků je uštknut velmi jedovatým hadem, jehož jed působí již po 6 minutách a způsobuje ztrátu zraku. Existuje však bylina, která dokáže jed v lidském těle zneškodnit, ale čas běží a tak k jejímu získání musí použít sedmimílové boty....